TERVEZŐK VAGYUNK

TERVEZŐK VAGYUNK

Az ember belső világát a dizájn nyelvén fogalmazzuk meg, tereket formálunk a jövő épületében mérnöki precizitással.

AZ EMBER BELSŐ VILÁGÁT

AZ EMBER BELSŐ VILÁGÁT...

Minden munkánk beszélgetéssel kezdődik. Nyitott szemmel és füllel fordulunk azok felé, akik otthonukat, munkahelyüket ránk bízzák. Fontos számunkra, hogy alaposan megismerjük a velünk kapcsolatba kerülő embert: tudjuk, hogy először azokat a tereket kell feltárni, mely egyéniségük mélyén lakoznak, ahol a bennük lévő belső képek, gondolatok, vágyak megtalálhatók.

Elsőként a személyt elzáró ‘falaktól’ szabadulunk meg, hogy eljussunk a megrendelőink legőszintébb elvárásaihoz, melyeket a segítségünkkel meg tudnak fogalmazni. Hisszük, hogy ehhez a szakmai tudás és a kreativitás mellett az emberi viselkedés alapos ismeretére is szükség van. Az ügyfeleinkkel közösen kidolgozott kritériumok és elvek mentén mindig emberek közötti kapcsolatokat képzünk le.

A tervezés során gondolatokat, érzelmeket, hangulatokat fogalmazunk meg a design nyelvén és alakítunk olyan élménnyé, mely megrendelőink életminőségét, vízióját magasabb szintre emeli.

A DESIGN NYELVÉN FOGALMAZZUK MEG

...A DESIGN NYELVÉN FOGALMAZZUK MEG...

Hisszük, hogy minden ház kifinomult kapcsolatban áll társadalmi, kulturális és épített környezetével. Csapatunk nagy igényességgel kutatja a helyszínek térbeli és szellemi közegét és azok múltját. A környezet esztétikai vizsgálata, valamint a felhasználók világhoz való kapcsolata adja az alkotói folyamathoz az ihletet, itt kezdődik az építés művészete.

A szépség az értékekhez való viszonyunkból ered, mely értékekhez finom utalásokkal kapcsolódunk. Sokszor bátor gesztusokkal dolgozunk, máskor a finomságot keressük a grandiózus helyett - ettől lesz munkánk elegáns. A legizgalmasabb pillanatokban hívjuk meg a társművészetek alkotóit, és gyakran merítünk a zenében, divatban, festészetben, fotóművészetben található zseniális mozzanatokból, legyen szó akár kultúrtörténeti példákról vagy kortárs művészeti inspirációkról.

Az építészeti irányzatokkal is érzékeny párbeszédet folytatunk. Építészirodánk vezetője, Bényei István a grazi iskola gondolatiságát követve alkotta meg saját holisztikus látásmódját, melynek dinamikus vonalvezetése és letisztult, organikus formái tetten érhetőek házainkon. A harmónia és a kontrasztok könyörtelen keresése addig tart, amíg meg nem találjuk a megfelelő arányokat és árnyalatokat. Ehhez gyakran a természet adja a legnagyobb inspirációt. Akkor vagyunk elégedettek, ha egy projektből koherens narratíva rajzolódik ki.

TEREKET FORMÁLUNK

...TEREKET FORMÁLUNK...

Míg a stílusbeli preferenciák személyenként változnak, a sikeres belsőépítészetnek a működés biztosításában van a legelemibb feladata. A funkciót nem az esztétikai érték ellentéteként értelmezzük, hanem éppen azzal összhangban. Gondolataink túlmutatnak a helyiség adta határokon: gyakran gondoljuk újra az alaprajzokat, nyitjuk fel a helyiség határait és strukturáljuk át a rendelkezésre álló négyzetmétereket üdítően új használati koncepciókat és hangulatokat létrehozva.

Nyitottan, szabadon és korlátok nélkül dolgozunk, de sok empátiával és tapasztalattal kísérjük a projekteket a konzultációtól a kulcsátadásig és gyakran még tovább. Meg vagyunk győződve róla, hogy megfelelően kialakított tér pozitív cselekvésre ösztönöz.

Az otthonokban biztonságot teremtünk és segítjük a családi élet térbeli felépítését, a vendéglátóhelyekre belépő vendéget autentikus új világokba invitáljuk. A munkahelyeken megvizsgáljuk a munkafolyamatokat és azok térbeli beállításait, és olyan javaslatokat teszünk, amelyek a márkához illeszkedve ösztönzik az alkotói folyamatokat.

A JÖVŐ ÉPÜLETÉBEN

...A JÖVŐ ÉPÜLETÉBEN...

Nem a mának tervezünk. A nálunk dolgozó gondolkodók egyik erénye, hogy képesek 15-20 évre előre tekinteni. Figyelemmel kísérik a társadalmi, életmódbeli tendenciákat, azt hogy hogyan változik a harmonikus élet definíciója. Figyeljük, hogy hogyan válik egyre rugalmasabbá az emberi lét időben és térben, mert ehhez kell illeszkednie a jövő épületének is, távolról vezérelhető, környezethez és emberhez alkalmazkodó intelligens rendszerekkel.

Az utóbbi időben megtapasztalhatóvá vált az éghajlatváltozás és nehezen érintik az emberiséget a nyersanyagok kínálatában történő ingadozások is. Eközben az építettkörnyezet a világ széndioxid kibocsátásának még mindig egy nagy részéért felel. De nem nálunk: számunkra a passzív-, aktív- és energiát termelő házak építése mindig értelemszerű volt, mióta zászlónkra tűztük a karbonsemleges házak építését.

A mai napig intenzíven kutatjuk a fenntarthatóan működtethető házak technológiai feltételeit, és, bár ezen a téren a saját magunk felé támasztott elvárások is igen magasak, házainkat a vezető nemzetközi zöld épület-minősítő szervezetek, a BREEAM tudományos alapokon nyugvó, fenntartható épített környezetre vonatkozó hitelesítési kritériumainak, és a LEED zöld épületeket minősítő rendszerének is alávetjük.

Megújuló energiák és a hozzájuk kapcsolódó technológiák

Hosszú ideje nem terveztünk házat vezetékesgázzal; a fosszilis energiahordozók helyett a megújuló energiákra helyezzük a hangsúlyt: napelemes-, hidroelektrikus- és geotermikus rendszerekkel dolgozunk.

Hőszivattyús, vagy levegőkazánnal működő fűtési- és hűtési rendszerekkel, mennyezethűtéssel biztosítjuk a megfelelő szobahőmérsékletet, rekuperátoros (hővisszanyerős) és egyszerű szellőztetőkkel pedig a friss levegőt. Akkumulátorok segítségével tároljuk az energiát az épületekben. Újrahasznosítjuk a hulladékhőt, a hűtéssel létrejött energiát. Biológiai úton tisztítjuk a szennyvizet.

Hightech zöldebben

Az épületeknek nemcsak környezettudatosnak, vagy fenntarthatóan üzemeltethetőnek, hanem ellenállónak is kell lennie, védelmet nyújtva a benne tartózkodóknak.

Növényfalakkal védekezünk a városi környezetben tapasztalható forróság enyhítésére. Az öntözést szürkevíz tárolókból és talajvízből oldjuk meg.

A környezetbarát és újrahasznosítható építőanyagok felhasználása mellett, rajta tartjuk az ujjunkat az építőanyagok terén tapasztalható fejlődés pulzusán. Figyeljük az olyan űrtechnológiás innovációkat, mint a NASA által fejlesztett aerogél hőszigetelés, a nanotechnológiás kerámia szigetelés, vagy az elektroszmog árnyékolására alkalmas burkolatok, bevonatok, berendezések fejlődése.

MÉRNÖKI PRECIZITÁSSAL

MÉRNÖKI PRECIZITÁSSAL...

Maximalisták vagyunk. A nagyvonalú tervtől az egyre részletesebbig haladunk, a legapróbb részleteket pedig még nagyobb részletgazdagsággal dolgozzuk ki. A majdnem jó nem felel meg, a kis hibákat is kijavítjuk. Irtózunk az összecsapott munkától, mindegy, hogy az egy kis lakáson, vagy egy nagy irodaházon dolgozunk. Öniróniával tekintünk saját rendmániánkra, ahogy irodánkban a kávéskanalak és bögrék katonás sorrendben állnak. :-) Számunkra az a legnagyobb öröm, ha egy munkánk teljes igényességgel valósul meg. Ilyenkor érezzük a legjobban, a tökéletességet, mely felé állandóan törekszünk.